Det här gör vi:

 • Utredningar av fastigheters tekniska och ekonomiska förutsättningar

 • Förstudier och förprojekt

 • Underlag för investeringsbeslut

 • Framtagande av programhandlingar

 • Byggherreombud

 • Projektledning

 • Projekteringsledning

 • Upphandlingar

 • Installations- och energientreprenader (ABT)

 • Entreprenadbesiktningar

 • Tredjepartsgranskning

Tillsammans med våra närmaste samarbetspartners gör vi även:

 • Förfrågningsunderlag för totalentreprenader

 • Förvaltningsstöd

 • Detaljplanearbete

 • KA-PBL

 • Due diligence

 • Entreprenadjuridisk rådgivning