Det här gör vi:

 • Utredningar av fastigheters tekniska och ekonomiska förutsättningar
 • Förstudier och förprojekt
 • Underlag för investeringsbeslut
 • Framtagande av programhandlingar
 • Byggherreombud
 • Projektledning
 • Projekteringsledning
 • Upphandlingar
 • Installations- och energientreprenader (ABT)
 • Entreprenadbesiktningar
 • Tredjepartsgranskning

Tillsammans med våra närmaste samarbetspartners gör vi även:

 • Förfrågningsunderlag för totalentreprenader
 • Förvaltningsstöd
 • Detaljplanearbete
 • KA-PBL
 • Due diligence
 • Entreprenadjuridisk rådgivning